Studieavgifter

Universitet och högskolor har nyligen lämnat in sina remiss-svar på den statliga utredningen om studieavgifter, uppmärksammat bland annat i Dagens Nyheter. De flesta, inklusive Stockholms universitet, avvisar utredningsförslaget. Jag vill dock påpeka att vi i vårt svar inte tar ställning till den principiella frågan om studieavgifter. Vi yttrar oss enbart om det aktuella förslaget. Jag tycker inte att det vore orimligt med studieavgifter för utomeuropeiska studenter från icke-utvecklingsländer, i synnerhet om vi skulle få ett stort inflöde av studenter från sådana länder. Det vore i och för sig mycket positivt, men det är inte rimligt att Sverige betalar den högre utbildningen för stora grupper av sådana studenter. För svenska och därmed också för europeiska studenter menar jag att den högre utbildningen absolut ska vara avgiftsfri. Frågan är komplicerad och kräver ytterligare utredning i synnerhet som det aktuella utredningsförslaget fått sådan tung kritik. Jag tror det dröjer många år innan studieavgifter för utomeuropeiska studenter kan införas.

Annonser