UNICA

Jag har varit i Riga 2-3 november för att delta i det årliga mötet med UNICA, ett nätverk för huvudstadsuniversiteten i Europa. Mötet – General Assembly – arrangerades denna gång alltså av Lettlands universitet i Riga. UNICA driver ett antal aktiviteter, bland annat ett Bologna-laboratorium som samlades vid Stockholms universitet i april i år. Vi har också genom Forskningsservice tagit initiativ till ett UNICA-nätverk för information om EU-finansiering av forskning.

Annonser