Lärarutbildningen

Lärarhögskolans styrelse beslutade 1 november att bordlägga sitt ställningstagande till Regina-utredningens förslag om en ny utbildningsvetenskaplig fakultet för en ny lärarutbildning i Stockholm. Jag träffade igår Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren för att diskutera frågan. Ett förslag är att inrätta en för flera lärosäten gemensam fakultet för lärarutbildningen i Stockholm. Jag tvivlar på att det är en realistisk lösning. Regina-utredningens förslag framstår fortfarande som vårt huvudalternativ samtidigt som jag tillstår att mycket återstår att klarlägga innan det kan realiseras. Det är också mycket möjligt att regeringen kommer att ingripa i frågan. Vi avvaktar nu vad Lärarhögskolan har att säga vid sitt styrelsesammanträde 14 december och vad regeringen kan komma att säga. Under tiden fortsätter vi vår utredning om en egen lärarutbildning inklusive planering för ansökan om egen examensrätt i lärarutbildningen.

Annonser