VR och jämställdhet

Vetenskapsrådet (VR) har inte lyckats med jämställdheten. Det gäller Linnébidragen men även andra bidrag. Det är VRs ledning som själv konstaterar detta idag på DN Debatt. Linnebidragen, och överhuvudtaget satsningen på starka forskningsmiljöer, har kommit att fokuseras på väletablerade miljöer med långa meritförteckningar från tidigare framgångar. Då blir det en manlig dominans. Det behövs en tydligare fokusering på vetenskaplig excellens idag och i framtiden snarare än på gamla meriter. Det är ingen lätt sak, det medger jag, men ambitionen måste finnas när VR gör sin nästa Linnébidragsutlysning. På lärosätena måste vi fortsätta vårt arbete med att få fram fler kvinnor i ledande positioner, kvinnor som kan bidra till framtida Linnébidragsansökningar. På Stockholms universitet har vi bland annat satsningen på forskningstid för 17 kvinnliga docenter som meriterar sig för professur. Jag träffar dem alla vid en gemensam middag torsdag denna vecka.

Annonser