Luncher med facket

Jag äter lunch med representanter för personalorganisationerna två gånger i terminen. Det har jag gjort idag. Det är ett tillfälle att diskutera aktuella frågor och att informellt ta upp vad som kanske fungerar mindre bra på universitetet. En återkommande fråga är våra gemensamma samtal om ett eventuellt centralt samverkansavtal, samtal som faktiskt pågått i ett år i en gemensam arbetsgrupp. Det är uppenbarligen ingen lätt fråga. Jag hoppas att det inte ska behöva ta ytterligare ett år innan vi kan komma fram till ett ställningstagande. En annan fråga som brukar tas upp vid luncherna är alla anställdas rätt till planeringssamtal med sin närmaste chef. Det fungerar bra på många institutioner men uppenbarligen inte på alla. Jag har tagit upp det med prefekterna vid prefektträffarna i oktober och förväntar mig att planeringssamtal ska erbjudas till alla vid alla institutioner och enheter.

Annonser