Jämställdhet

JämO har granskat lönekartläggningen för 400 företag och myndigheter. SU hör till de granskade. Alla utom 14 har fått backning på någon punkt. JämO har samtidigt gått ut med svepande påståenden om att arbetsgivarna inte prioriterar arbetet med jämställda löner och inte bemödar sig om att följa lagen. Det är både oförskämt och felaktigt. JämO kräver att arbetsgivaren ska kunna motivera en skillnad på t ex 100 kr i medellön för män/kvinnor inom en viss lärarkategori med kanske ett par hundra arbetstagare. Det är inte lätt att svara på varför en sådan skillnad uppstår. SU har dock i ett omfattande kartläggningsarbete analyserat om det finns avvikelser som kräver åtgärd på institutionsnivå och därmed på individnivå, och självklart vidtar vi då åtgärder. JämO skall givetvis granska oss och påpeka eventuella brister. Men vi vänder oss mot tonen i JämOs pressmeddelanden och är även kritiska till flera av JämOs krav som såväl vi som de fackliga organisationerna anser saknar relevans i arbetet för jämställda löner.

Annonser