Akademisk karriär

SULF hade idag ett idéseminarium om den akademiska karriärstegen. Befattningsutredningens sekreterare (den statliga utredning som ska se över regelverket för akademiska befattningar) fanns på plats och talade om utredningens förutsättningar. Två av våra dekaner, Stefan Nordlund och Gunnar Svensson (naturvetenskaplig respektive humanistisk fakultet) gav sin syn på hur en akademisk karriärstege borde se ut, och de hade från sina skilda utgångspunkter kommit till nästan samma resultat. Forskarassistenterna bör avskaffas och ersättas med biträdande lektorer med möjlighet till befordran till tillsvidareförordnad universitetslektor efter prövning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den postdoktorala nivån behöver byggas ut med riktiga tjänster, ”doktorstjänster”. Dimensioneringen av nivåerna doktorand, doktor, biträdande lektor, universitetslektor, professor måste bli bättre utan flaskhalsar. Jag håller med om allt detta. Det blir fler tillfällen att ta upp dessa frågor. Den 7 december får vi besök av befattningsutredaren själv, Ann Numhauser-Henning, som ska träffa universitets- och högskoleledningarna i Stockholm-Uppsala-regionen. Stockholms universitet fungerar som värd.

Annonser