Lärarhögskolan

Lärarhögskolan in i Stockholms universitet. Det skriver utbildningsminister Lars Leijonborg i pressmeddelande idag. Det är vad Stockholms universitet föreslagit sedan februari 2005. Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren meddelade igår att hon nu föreslår ett samgående med universitetet. Statssekreterare Peter Honeth har idag underrättat mig om att Utbildningsdepartementet närmast avvaktar diskussionerna mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet. Jag har en kontinuerlig dialog med Ingrid Carlgren om detta och återkommer med mer information. Vi får närmast invänta vad universitetets och Lärarhögskolans styrelser har att säga vid sina sammanträden 8 respektive 14 december.

Annonser