Lärarutbildningen

Lärarutbildningen får idag ny stark kritik av Högskoleverket (se även DN Debatt). Det är inte Lärarhögskolan speciellt som pekas ut, utan i stort sett alla lärarutbildningar, inklusive Lärarhögskolans. Högskoleverkets kritik understryker vikten av att reformera lärarutbildningen. Utbildningsministern meddelar nu också att lärarutbildningen ska utredas. Det är vår ambition att skapa en ny och förbättrad lärarutbildning helt inom Stockholms universitet. Som jag meddelat i min senaste blogg inleder vi nu diskussioner med Lärarhögskolan om hur detta ska realiseras.

Annonser