Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond skriver idag på DN Debatt att man inte är bunden av något avtal med universitet och högskolor eftersom det sagts upp, men i det uppsagda avtalet står att det gäller tillsvidare såvida inte omförhandling begärs av endera part och ny överenskommelse träffas. Omförhandling pågår, nästa möte är i morgon 6 december. Jubileumsfonden vill inte längre erkänna principen om full kostnadstäckning och betalar ett lägre belopp än vad till exempel Vetenskapsrådet gör för samma projekt – vi har ett aktuellt fall på Socialantropologiska institutionen där ett och samma projekt beviljats medel från båda finansiärerna. Jubileumsfonden kräver medfinansiering av universitetet. Det innebär nya kostnader för den mottagande institutionen, i ovan nämnda fall över 300 000 kr. Det är kostnader som ytterst går ut över institutionens stöd till andra forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Annonser