Småspråken

De sex stora universiteten UU, LU, GU, SU, UmU och LiU har kommit överens om hur huvudansvaret för småspråken – små i betydelsen litet antal studenter vid svenska universitet – ska fördelas mellan lärosätena. Överenskommelsen presenteras i en skrivelse från rektorerna till Utbildningsdepartementet. Ett omfattande förarbete har gjorts av en genom SUHF sammansatt grupp av språkexperter från lärosätena. Det är något av en ny modell, att lärosätena själva via SUHF kommit överens om en arbetsfördelning, i stället för att Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet utarbetar detta. För några lärosäten innebär det helt nya åtaganden, för UU albanska, LU jiddisch, GU somaliska och LiU romani chib. SU tar ansvar för finska, lettiska, litauiska, portugisiska och svenskt teckenspråk. För SUs del handlar det om väl etablerade verksamheter som också fått ett utökat stöd, bland annat i form av en nyinrättad professur i portugisiska.

Annonser