Befattningsutredningen

Befattningsutredningen är den statliga utredning som ska se över befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Utredare är Ann Numhauser-Henning, prorektor vid Lunds universitet. Befattningsutredningen hade igår förmiddag på Stockholms universitet en hearing för lärosätesrepresentanter i Stockholm-Uppsala-området och i går eftermiddag ett seminarium i Högskoleverkets regi. Utredningen befinner sig i ett tidigt stadium, den ska arbeta ytterligare ett år och det finns ännu inga utarbetade förslag. Det framkom dock att vi knappast kan räkna med några andra tidsbegränsade forskaranställningar än de nuvarande forskarassistent/biträdande lektor och någon form av (post)doktor-anställning. De skärpta LAS-reglerna kommer i den nya regeringens tappning med stor sannolikhet innebära att andra tidsbegränsade förordnanden automatiskt övergår i ett tillsvidareförordnande efter sammanlagt 24 (i förra regeringens version 14) månaders förordnande under en femårsperiod (även deltid och ledighet under förordnandetiden räknas av som heltid från de 24 månaderna). Det betyder att det utbredda systemet med tidsbegränsade förordnanden som forskare måste överges. Vi måste vara beredda att tillsvidareförordna forskare även om de bara har externfinansiering för en begränsad tid, t ex 3 år genom ett rådsanslag. 

Annonser