Lärarhögskolan

I fredags var Stockholms universitets och Lärarhögskolans rektorer och förvaltningschefer kallade till ett möte med statssekreterare Peter Honeth på utbildningsdepartementet. Som bekant har utbildningsministern tidigare meddelat att Lärarhögskolan ska uppgå i universitetet. Det innebär att Lärarhögskolans utbildningsuppdrag och anslag flyttas till universitetet som övertar Lärarhögskolans lokaler och personal samtidigt som den avvecklas som eget lärosäte. Statssekreteraren meddelade att regeringen avser lägga ett förslag med denna innebörd till vårriksdagen och att förändringen är tänkt att ske från och med 1 januari 2008. Jag har idag utsett en styrgrupp för etablering av Lärarhögskolans nuvarande utbildningar vid Stockholms universitet. Styrgruppen består av Ingrid Carlgren (LHS), Ingemar Larsson (SU), Bengt-Olov Molander (LHS) och Johnny Wijk (SU). Styrgruppen skall i samarbete med utbildningsdepartementet ta fram det underlag som regeringen behöver för att kunna framlägga sitt förslag till vårriksdagen. Styrgruppen ska också lägga upp riktlinjerna för nästa års omfattande arbete med att planera för universitetets utvidgade organisation och för en reformerad lärarutbildning av hög kvalitet.

Annonser