SUHF

Jag har just återvänt från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds sista styrelsesammanträde för året, avslutat med middag – SUHFs lilla men effektiva kansli på Rådmansgatan i Stockholm ombesörjer ofta fina luncher och middagar för styrelsen. Sammanträdet var speciellt i och med att en stor del av styrelsen byts ut vid årsskiftet – själv sitter jag dock kvar. Ordföranden sedan många år Bo Sundqvist lämnar och efterträds av Göran Bexell. Bo Sundqvist har envist och outtröttligt arbetat för höjda fakultetsanslag och för att värna principen om full kostnadstäckning, båda högaktuella ämnen. Jag får själv ett särskilt ansvar att föra den senare frågan vidare som ny ordförande i SUHFs arbetsgrupp för full kostnadstäckning. Inför valrörelsen utarbetade SUHF ett manifest som fortfarande har hög aktualitet. Där återfinns bl a SUHFs rekommendationer om fakultetsanslagens höjning och lärosätenas ökade självbestämmande, ämnen som regeringen avser ta upp i riksdagen det kommande året.

Annonser