Lärarutbildning och studentpeng

Lars Leijonborg skriver idag på DN Debatt om lärarutbildningen. Den har ju utsatts för omfattande kritik inte minst från Högskoleverket. Vi har som bekant nu påbörjat arbetet med att planera för hur lärarutbildningen ska organiseras inom Stockholms universitet. Förväntningarna på att universitetet ska förnya och förbättra lärarutbildningen är stora. Planeringen kommer att ske i nära samarbete med Lärarhögskolan, men till slut måste det bli universitetet som bestämmer hur lärarutbildningen ska organiseras och utformas inom universitetet.

Idag meddelar regeringen (pressmeddelande) också hur de 120 mkr som tidigare anslagits för att öka antalet grundutbildningsplatser år 2007 men som nu anslås för kvalitetshöjande åtgärder ska fördelas på lärosätena. De går till humaniora och samhällsvetenskap och eftersom Stockholms universitet är en av de största, om inte den största utbildningsanordnaren på detta område, så får vi också den största potten, en förstärkning på 18.4 mkr per år. Det är en fin julklapp och med detta besked får jag önska alla medarbetare en God Jul. Jag återkommer i mellandagarna med en årskrönika.

Annonser