Året som gått

Jag har tittat igenom bloggen det gångna året för att se vad som åtminstone från mitt perspektiv varit viktiga frågor för Stockholms universitet under år 2006. Lärarutbildningen och Lärarhögskolan, den gamla och den nya regeringens utbildnings- och forskningspolitik, nya stora bidrag och starka forskningsmiljöer, och universitetets vision och långsiktiga plan har jag ofta haft anledning att kommentera.

Året inleddes med Regina-utredningens halvtidsrapport. Det såg ut som om vi var på god väg att komma överens med Lärarhögskolan om en ny organisation för lärarutbildningen i Stockholm. När Regina-utredningen väl lämnat sitt slutförslag mot slutet av vårterminen var bilden en annan. Lärarhögskolan ville gå sin egen väg. Vi startade efter sommaren planeringen av en egen lärarutbildning vid universitetet. Nu vid slutet av året har den nya regeringen gripit in och om ett år ska Lärarhögskolans utbildningar i sin helhet organiseras inom universitetet.

I februari fattade riksdagen beslut om en ny organisation för grundutbildningen, enligt Bologna-systemet, sedan regeringen efter många och långa utredningar lagt fram sin högskoleproposition. Arbetet med Bologna-processen pågår nu för fullt. Söktrycket till grundutbildningen har sjunkit och det var en stor fråga under våren. Höstens ansökningssiffror är något bättre. Regeringsskiftet har inneburit att fokus flyttats från fler platser i grundutbildningen till högre ersättning per plats. Stockholms universitet som har mycket utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap får den största andelen av denna höjning.

Regeringsskiftet har också inneburit höjda fakultetsanslag. Det återstår att se hur stor del Stockholms universitet får av denna höjning. Vi har tagit hem stora bidrag till starka forskningsmiljöer från Vetenskapsrådet, Vinnova, stiftelser och privata donatorer. Satsningen på modevetenskap fick särskilt stor uppmärksamhet. Mistras stora satsning på ett nytt internationellt institut för miljöforskning förlades till Stockholms universitet. Verksamheten sätter igång redan i början av det nya året, under namnet Stockholm Resilience Centre.

Universitetet har fastställt men ny långsiktig plan med en vision för framtiden: ”År 2015 skall utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning.” Jag tjatar om detta för att alla medarbetare ska komma ihåg att det är inte bara vackra ord för att utsmycka planen – det handlar om ett mål vi ska ha för ögonen och mot vilket vi är på väg. Våra framgångar under 2006 visar att målet i vår långsiktiga plan är fullt realistiskt. Jag tackar alla medarbetare för insatserna under det gångna året och önskar er ett Gott Nytt År 2007!