European Research Council

Carl-Henrik Heldin, ledamot av det nya europeiska forskningsrådet ERC, besökte idag Stockholms universitet och berättade om ERC. Bottom-up-filosofi med utlysning av stöd till grundforskning inom alla områden, ansökningar och bidrag från enskilda forskare utan krav på landsövergripande samarbeten och andra randvillkor, peer-review med fokus på kvalitet och originalitet, det är grundläggande principer för ERC. Det hela påminner i hög grad om den svenska forskningsrådstraditionen och kan inte vara annat än till fördel för svenska forskare. Från Vetenskapsrådet känner jag Carl-Henrik Heldin som en stark förespråkare för dessa principer och han har säkert spelat en viktig roll i utformningen av ERC.

Ekonomiskt får ERC en relativt blygsam start, 300 miljoner Euro kommer att delas ut i slutet av 2007 efter den första utlysningen nu i vår, år 2013 har det samlade bidragsbeloppet växt till 1.7 miljarder Euro. Bidragen är av två slag, AIG (Advanced Investigator Grant) till forskare som avlade doktorsexamen för mer än 8 år sedan och SIRG (Starting Independent Researcher Grant) till forskare som avlade doktorsexamen för mindre än 8 år sedan. Det genomsnittliga bidraget uppskattas till 200 000 Euro per år i fem år. Det första året 2007 utdelas enbart SIRG, det andra året 2008 enbart AIG, först från och med 2009 blir det möjligt att söka båda typerna av bidrag. Overheadpåslaget blir 20%. Det är oklart om lokalkostnader ingår i detta. Jag rekommenderar sökande att ta upp lokalkostnader separat, utanför overheadpåslaget, om anvisningarna inte förbjuder detta.

Det är mycket osäkert hur många ansökningar som kommer att lämnas in. Blir antalet stort, 10 000-tals, kommer man att få problem med gallringen. Beviljningsgraden kommer självfallet att bli låg. Man räknar med att kunna bevilja cirka 300 bidrag nu det första året. Även om det kommer att finnas ett visst mått av lotteri i utdelningen av ERC-bidrag de första åren när ERCs resurser är under uppbyggnad så tror jag att ett ERC-bidrag kommer att förknippas med betydande prestige. Sverige utgör ungefär 2% av Europa. Det skulle betyda ett halvdussin bidrag men med tanke på att vi har en framstående forskning kanske svenska forskare kan ta hem ett dussintal bidrag denna första omgång, och då kanske ett till Stockholms universitet. Får vi mer än ett är jag mer än nöjd. Jag vill uppmana våra unga forskare att söka, även om chanserna är mycket små. Jag lovar att bjuda alla SU-forskare som får ERC-bidrag på middag på Spökslottet.

Annonser