Yrkesutbildningar

En statlig utredning föreslår en ny organisation för yrkesutbildningarna. Det behövs. Universitet och högskolor varken kan eller ska ta hand om alla yrkesutbildningar. Våra utbildningar ska som det står i högskolelagen vila på vetenskaplig grund och bedrivas i nära samband med forskningen. Det är inte rimligt att upprätthålla en sådan ambitionsnivå för alla eftergymnasiala utbildningar. Det finns dock flera yrkesutbildningar där vetenskaplig grund och forskningsanknytning är en förutsättning. Det är yrkesutbildningar som absolut hör hemma på universitet och högskolor. Dit hör till exempel psykolog och socionom, två stora yrkesutbildningar vid Stockholms universitet. Dit hör också lärarutbildningen, även om forskningsanknytningen än så länge är svag. Det blir en viktig uppgift för Stockholms universitet att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen, och vi kommer att avsätta stora resurser till denna när vi nästa år får ta ansvaret för lärarutbildningen i Stockholm.

Annonser