Personalutbildning

Jag har just haft ett möte med Personalbyrån om vår personalutbildning. Vårens kurser finns under personalutbildning på vår hemsida för anställda. Vi vill särskilt satsa på ledarskapsutveckling. Det gäller inte bara prefekter och biträdande/ställföreträdande prefekter. I vår stora och förhållandevis decentraliserade organisation finns många fler som befinner sig i någon form av ledarposition och många som förr eller senare hamnar i den positionen. Det handlar inte bara om att ta ansvar för administration, det handlar framförallt om att utveckla och stimulera våra huvuduppgifter, utbildning och forskning. Jag hoppas att fler vill ta på sig och utbilda sig för olika ledaruppdrag. Det är roligt, intressant och spännande. Jag vet, av egen erfarenhet.

Annonser