Högkonjunktur och studenttillströmning

Söktrycket till universitet och högskolor sjönk kraftigt förra våren och var även vid höstens ansökningsomgång förhållandevis lågt. En viktig orsak tycks vara den rådande högkonjunkturen. Det finns gott om jobb och då väljer man ofta arbete direkt istället för utbildning – se till exempel inslaget i Ekot i Sveriges Radio idag. Det sjunkande söktrycket har medfört att vi – i likhet med de flesta lärosäten – inte klarat utbildningsuppdraget för 2006. Detta medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser, eftersom vi kan balansera underprestationen 2006 med lika stor mängd sparade överprestationer i grundutbildningen tidigare år. Problemet är hur vi i rådande högkonjunktur med vikande studenttillströmning ska klara utbildningsuppdraget och säkra grundutbildningsanslaget för år 2007. Då har vi inte längre några sparade prestationer att falla tillbaka på. Det är viktigt att informera om universitetsutbildningens möjligheter. Naturvetarna har till exempel i sin nya utbildningskatalog arbetsmarknadsinformation och siffror som visar att de flesta som tidigare utexaminerats har ett relevant arbete. Enheten för kommunikation och samverkan kommer att utöka den universitetsgemensamma informationen via nätet och genom annonser. Vi måste alla, på universitets-, fakultets- och institutionsnivå, inför vårens ansökningsomgång intensifiera ansträngningarna att få många sökande till våra utbildningar.

Annonser