Prefektmöten och prefektinformation

Idag har vi terminens första prefektmöte med efterföljande middag på Spökslottet. Vi har så många prefekter och föreståndare att vi måste fördela dem på tre möten varje termin. Enheten för kommunikation och samverkan genomförde i december en telefonintervju med prefekterna för att kartlägga synen på universitetets internkommunikation. Prefekterna vill ha information per e-post, men den ska vara gallrad, sorterad och relevant. Prefekterna gillar också i hög grad muntlig information och jag förstår att prefektmötena är uppskattade evenemang, dels för den muntliga informationen från universitetsledningen, dels för möjligheten till diskussion och samvaro med prefektkollegerna. Jag ser också fram emot dessa möten, de känns både angelägna och trevliga. Denna omgång kommer vi särskilt att behandla delmålen i verksamhetsplanen för 2007.

Annonser