Studentkåren och kårobligatoriet

Utbildningsminister Lars Leijonborg meddelade igår att kårobligatoriet ska avskaffas under mandatperioden (se t ex Sveriges Radios nyheter). Jag har inga principiella synpunkter på detta, men det behövs ett system för en stark studentrepresentation i universitetets beslutande organ. Det fungerar bra att samarbeta med studenterna med det system vi har idag, genom Stockholms universitets studentkår. En relaterad fråga är hur lärarutbildningens studenter ska organiseras inom universitetet i framtiden. Det pågår diskussioner om vad som ska hända med Lärarhögskolans studentkår, och om andra separata kårer vid universitetet. Studenterna ska naturligtvis själva bestämma hur de ska organisera sig, men jag tror att studenternas inflytande blir starkare genom en samlad studentkår än genom ett flertal separata kårer inom universitetet.

Annonser