Albano

Vad ska hända med Albano, dvs den stora grusplanen nedanför AlbaNova? Området ägs av Akademiska Hus och är planerat för universitetsändamål, dvs för Stockholms universitet och KTH, och delvis för studentbostäder. Akademiska Hus har anlitat fyra arkitektbyråer för att föreslå hur området ska kunna gestaltas. Det handlar inte om en arkitekttävling utan om att ta fram parallella förslag som kan utgöra ett underlag för den detaljerade planeringen av området. Arkitektbyråerna presenterade idag sina förslag för bedömningsgruppen där jag ingår, och jag kan försäkra att det har varit en spännande dag. Förslagen kommer att visas offentligt första gången i mitten av mars, när bedömningsgruppen är klar med sitt arbete, i en bilaga till Dagens Nyheter.

Universitetet och KTH arbetar för närvarande med underlag till ett Matematikcentrum i Albano, men det tar långt ifrån upp hela ytan. I och med att Lärarhögskolan kommer att införlivas med universitetet så avser vi att flytta verksamheten i Konradsberg till universitetsområdet. Flyttningen kan inte äga rum samtidigt med att universitetet beräknas ta över den 1 januari 2008, det måste vänta tills vi har ändamålsenliga och bra lokaler inom universitetetsområdet och tills lämplig ersättningsverksamhet kan ta över hyreskontrakten i Konradsberg. Albano innebär en fantastisk möjlighet att åstadkomma den lokalmässiga integration med universitetet som vi önskar för Lärarhögskolans verksamhet.

Annonser