Klimatfrågan

Idag arrangerar Stockholms universitet och Naturvårdsverket ett seminarium om FNs klimatrapport. Intresset är enormt och den ursprungliga lokalen fick bytas till Aula Magna. Utbildningsminister Lars Leijonborg inleder. Klimatfrågan har med all rätt väckt stor uppmärksamhet och i medierna syns ofta vårt universitet representerat av en rad framstående forskare med nestorn Bert Bolin i spetsen; idag framträder Henning Rodhe, Erland Källén, Caroline Leck, Anders Moberg, Gunhild Rosqvist och Michael Tjernström. Stockholms universitet har blivit ett ledande centrum för klimatforskning.

Annonser