Donationer och gåvor

Idag har vi ett seminarium om donationer och gåvor. Gäster är 16 representanter för advokatbyråer, banker och juristfirmor som ofta företräder potentiella donatorer och givare. Från universitetet deltar universitetsledningen, donationsförvaltningen, dekaner m fl. Vi vill förmedla information om hur vi förvaltar bidrag och hur pengarna kommer till nytta. Vi har med prefekternas hjälp sammanställt en portfölj över ett stort antal tänkbara verksamheter och forskningsprojekt som universitetet skulle kunna utveckla och driva med ytterligare resurser. Från gästerna hoppas vi kunna lära oss mer om hur vi ska möta potentiella donatorer och förse dem med rätt information. Vår donationsförvaltning har redan betydande erfarenhet och kunskap om detta. Jag rekommenderar dig som kommit i kontakt med en potentiell donator, att på ett tidigt stadium ta kontakt med donationsförvaltningen för råd och hjälp. Till dig som händelsevis läser detta och är intresserad av att stödja universitetet med bidrag eller gåva, välkommen att kontakta mig eller donationsförvaltningen. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Annonser