Examensbenämningar

Högskoleverkets förslag till översättning av magisterexamen och masterexamen, och engelska examensbenämningar överhuvudtaget, finns nu utlagt på deras hemsida. Magisterexamen och masterexamen översätts med ”Degree of Master (One Year)” respektive “Degree of Master (Two Years)”. Stockholms universitet anförde i sitt remiss-svar att magister inte borde översättas med master. Den nu föreslagna beteckningen med tillägget om antal år i parentes undviker naturligtvis missförstånd men beteckningarna låter osedvanligt byråkratiska. Jag har frågat två av våra professorer i engelska – nb båda med engelska som modersmål – och de säger båda att det låter klumpigt och oengelskt med konstruktionen Degree of Master. Den har väl tillkommit för att kunna hänga på olika efterled (se förslaget) men om vi talar om masterexamen (och kandidatexamen) utan närmare specificering så heter det Master’s Degree (och Bachelor’s Degree) på engelska.

Högskoleverket skriver också på sin hemsida att man föreslår regeringen att de svenska beteckningarna för magisterxamen och masterexamen ändras till ”masterexamen, ett år” och ”masterexamen, två år”. Det förefaller både klåfingrigt och onödigt. Det är dessutom klumpiga beteckningar som inte fungerar i dagligt tal. Detta förslag om ändring av de svenska beteckningarna har inte varit ute på remiss till lärosätena. Det lanseras nu helt plötsligt precis när utbildningskataloger och informationsmaterial ligger färdigt inför vårens ansökningsomgång till höstterminen då de nya utbildningarna på avancerad nivå ska lanseras. Det kommer leda till informationsproblem och förvirring. Det är regeringen som beslutar om de svenska beteckningarna. Låt bli att göra denna ändring nu. Vänta åtminstone tills lärosätena fått säga sin mening.

Annonser