Takbeloppet

Som jag tidigare skrivit i blogg 19/2 fick universitetet ett positivt resultat för år 2006 samtidigt som vi inte nådde takbeloppet i grundutbildningen. Jag har sett att samma inträffat vid Lunds universitet, och jag tror också vid andra lärosäten. Plusresultatet sammanhänger delvis med att vi för år 2006 kunnat tillgodoräkna tidigare års sparade överprestationer i grundutbildningen. Det kan vi inte räkna med under 2007 och kommande år. Vi kan inte heller räkna med att nå upp till det höga takbeloppet i grundutbildningen. Jag och många med mig har tidigare uttryckt detta som att universitetet inte klarar sitt utbildningsuppdrag. Jag måste korrigera mig beträffande detta uttryckssätt. Vi har inget formellt uppdrag att prestera grundutbildning som når upp till takbeloppet. Vi har ett uppdrag att klara en viss volym naturvetenskaplig grundutbildning (minst 3700 helårsstudenter) och det har vi klarat. Takbeloppet däremot innebär inget uppdrag utan är just ett takbelopp, den maximala ersättning vi kan får för grundutbildningen. Vi måste inte dimensionera grundutbildningen för att nå takbeloppet. Vi, och då handlar det framförallt om fakultetsnämnderna, som fördelar grundutbildningsresurser till institutionerna, kan välja en mindre volym, men då också budgetera och planera för att en del av takbeloppet ska betalas tillbaka.

Annonser