Ansökningstid

Det märks att vi närmar oss den 15 april, sista ansökningsdag till höstterminen vid universitet och högskolor. Söktrycket sjönk ju förra året och nu är tunnelbana och tidningar fulla av information och annonser från lärosätena. Igår hade DN en hel bilaga, idag har SvD flera artiklar, bland annat om betygen. Möjligheterna till framtida jobb redovisas också i en rapport från HSV. Jag hoppas på att vi i år får en positiv debatt om värdet av högre utbildning. Det lönar sig, det visar också våra undersökningar av vilka jobb som våra studenter får när de är klara med sin utbildning. Den 13 mars har Stockholms universitet Öppet Hus för information om utbildningar och framtidsutsikter. Det finns möjlighet att träffa studenter, lärare och studievägledare från mer än 70 ämnen.

Annonser