Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen. IDAS-projektet, ett 3-årigt nationellt projekt i syfte att få fram fler kvinnor på ledande akademiska positioner hade sin stora avslutning i Blå hallen i Stadshuset. ”Guldbaggar” utdelades av utbildningsministern och jämställdhetsministern till olika lärosäten och personer. Jag fick själv pris, för ”Överraskande rektor”, och det var både hedrande och överraskande. Projektet har säkert bidragit till att vi nu har 40% kvinnor bland universitets- och högskolerektorerna. Innan avslutningen hade SUHF arrangerat ett seminarium om jämställdhet för universitetsledningarna, med stor uppslutning. Där diskuterades bland annat andelen kvinnliga professorer. Alla lärosäten tycks ha svårigheter med att uppnå rekryteringsmålen om en viss andel kvinnor (olika mål för olika lärosäten) bland de nya professorerna under perioden 2005-2008. Jag är bekymrad över att Stockholms universitet också verkar få svårt att klara målet. Vi får fundera över fler åtgärder. Högskoleverkets styrelse skrev i december till regeringen och efterlyste kraftfulla åtgärder för att nå rekryteringsmålen, men man hade inga förslag alls på vad som kan göras. Det är heller ingen lätt sak med den extrema detaljreglering statsmakterna ålagt universitet och högskolor i högskolelag och högskoleförordning när det gäller rekrytering av professorer och andra lärare. Regeringen kan börja med att avskaffa denna detaljreglering. Vi får till exempel inte befordra forskare till professorer. Vi har ett betydande antal kvinnliga forskare som utan tvekan är professorskompetenta, men förordningen förbjuder oss att befordra dom. Ändra på det!

Annonser