Studentutbyte

Högskoleverket presenterar idag en rapport om utbytesstudenter. Stockholms universitet ligger ungefär i mitten av landets lärosäten på en skala över andelen in- och utresande studenter, men med en lägre andel än flertalet av de stora universiteten. Medeltalet för landet är 7.7% och siffran för Stockholms universitet 5.9%. Det finns naturligtvis en rad orsaker till detta, men jag önskar att vi kan öka antalet in- och utresande studenter. Det är en viktig del i vår strävan efter ökad internationalisering och också ett prioriterat mål i vår verksamhetsplan. Vi förstärker studentbyråns stöd till institutionerna för studentutbytet, men arbetet på utökat studentutbyte behöver också intensifieras på institutionerna. Det finns en relativt stor spridning i siffrorna mellan institutionerna och alltså goda exempel på institutioner (t ex biokemi och biofysik, statsvetenskap, en del språkinstitutioner) med omfattande studentutbyte för andra institutioner att ta efter. Siffrorna på andel internationella studenter för varje institution finns i det uppföljningsmaterial till verksamhetsplanen som distribueras till prefekterna och är väl värda att begrunda.

Annonser