Intern uppföljning

I dagarna skickar vi ut den interna uppföljningen av verksamhetsplanen till prefekterna. Materialet är delvis nedbrutet på institutionsnivå och jag slås framförallt av den stora variationen mellan institutionerna. Studenternas anställningsbarhet och utbildningens internationalisering är exempel på två områden som vi följer upp, genom siffror på externa praktikplatser och examensjobb och på studentutbytet. Några exempel på institutioner som utmärker sig positivt är följande.
· Stort antal externa praktikplatser: Socialt arbete, Historia (Kulturvetarlinjen), Journalistik, medier och kommunikation, Juridik.
 · Stort antal externa examensjobb: Företagsekonomi, Naturgeografi och kvartärgeologi.
· Stor andel inresande studenter: Biokemi och biofysik, Statsvetenskap, Data- och systemvetenskap.
· Stor andel utresande studenter: Juridik.
Det är goda exempel att ta efter. Hela uppföljningen finns på vår hemsida.

Annonser