Film-, konst-, musik- och teatervetenskap

Högskoleverkets ämnesutvärderingar publiceras med jämna mellanrum och innehåller värdefull information om kvaliteten på våra utbildningar. Som regel får Stockholms universitet goda vitsord. Som regel undviker också Högskoleverket att peka ut något enskilt lärosäte som särskilt framstående i jämförelse med övriga. Nu har det emellertid hänt. Igår publicerades utvärderingen av en rad ämnen inom humaniora och så här skriver Högskoleverket i sitt pressmeddelande: Filmvetenskapen samt teater- och dansvetenskapen i Stockholm får beröm av Högskoleverkets bedömargrupp för sitt internationella arbete som kommer både studenter och doktorander till del. Stockholms universitet får dessutom beröm för sin curatorutbildning som är ett gott exempel på en yrkesinriktad utbildning inom ämnet konstvetenskap. Jag har nämnt detta förut på denna plats. Konstvetenskapliga institutionen arbetar utmärkt med studenternas anställningsbarhet och institutionerna för Filmvetenskap respektive Musik- och Teatervetenskap är genom sina internationella kontakter föredömen för andra institutioner.

Annonser