Studentspegeln

Högskoleverket har publicerat sin stora intervjuundersökning Studentspegeln. Den förra kom 2002. Det är ett viktigt dokument som vi har all anledning att studera och begrunda. Det som särskilt uppmärksammats, både av Högskoleverket och i media, är det faktum att många studenter anser att studierna inte kräver heltid. Detta sammanhänger framförallt med att studentpengen urholkats. För många utbildningar har vi inte råd med att ge mer än ett litet antal undervisningstimmar i veckan. En annan bidragande orsak är att studentunderlaget idag är mycket större än tidigare och studenterna kan mindre när de lämnar gymnasiet än vad de kunde tidigare. En större spridning på förkunskaper och studieförutsättningar bland studenterna har framtvingat en anpassning av kraven. Det medför naturligtvis att ett antal duktiga studenter klarar studierna på deltid. Det är också så att många studenter tvingas arbeta på deltid för att klara sin försörjning. Det går inte att leva på studiemedlen. Antingen får man förlita sig på besparingar eller ekonomiskt stöd från föräldrar och andra, eller så måste man arbeta samtidigt med studierna. Studier på heltid eller ej är dock inte bara en ekonomisk fråga. Vi bör fråga oss om vi ställer tillräckliga krav på studenterna. Det kan vi göra nu när vi ändå är i färd med att formulera förväntade studieresultat för alla kurser och program enligt Bolognasystemet.

Annonser