Leijonborg avgår

Lars Leijonborg avgår som partiledare i höst. Rimligen avgår han då också som utbildningsminister, även om han inte gav något klart besked på den punkten idag. Jag hoppas att den gällande politiken med löften om höjda fakultetsanslag och höjd studentpeng ligger fast, och det finns inga signaler eller tecken från övriga i folkpartiet eller i regeringen som tyder på något annat. Det gäller även lärarutbildningens nyorganisation inom Stockholms universitet från årsskiftet.

Annonser