Ny universitetsstyrelse

Regeringen har utsett nya styrelser för universitet och högskolor från och med 1 maj, och uppenbarligen har man helt följt de förslag som lämnats in av rektorerna. Stockholms universitets styrelse har två nya namn, Lars Brandt som är rektor för Norra Real och Lars Nyberg som är styrelseordförande i Micronic Laser Systems och har lång erfarenhet av företagsledning i USA. Jag är mycket nöjd med sammansättningen av vår nya styrelse. De båda nya ledamöterna utökar dessutom våra kontakter med skolan och med näringslivet.

Annonser