Karriärvägledning

Akademikerfacket Jusek menar på DN Debatt att svenska universitet och högskolor gör för litet för att hjälpa studenterna ut på arbetsmarknaden. Jag instämmer i detta, dock inte i DNs som vanligt osakliga tillspetsning i rubriken: ”Svenska högskolor väljer att svika sina studenter.” Det väljer vi naturligtvis inte. SvD tar upp tråden och Högskoleverkets tidigare förslag om att lärosätena ska åläggas att göra systematiska uppföljningar av hur det går för studenterna efter utbildningen. Lars Leijonborg som citeras i SvD tycker att detta är ett intressant förslag men att det ska vägas mot andra administrativa uppgifter som läggs på lärosätena.

Lars Leijonborg har alldeles rätt i detta. Vi behöver färre, inte fler pekpinnar och ålägganden i instruktioner och regleringsbrev. Det är dessutom onödigt. Universitet och högskolor har insett att korrekt information om hur det gått för tidigare studenter och en utvecklad karriärvägledning i allt högre utsträckning kommer att vara en konkurrensfördel som lockar nya studenter. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring dessa frågor på många lärosäten – se dagens rapport från Högskoleverket där Linköping får särskilt beröm. 

Stockholms universitet har redan beslutat att genomföra återkommande och systematiska uppföljningar av hur studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Denna information ska tas fram för alla utbildningar och presenteras i framtida utbildningskataloger. Vi har också i gällande verksamhetsplan särskilt prioriterat utökningen av praktikplatser och examensarbeten i samarbete med företag, myndigheter och organisationer utanför universitetet. Vi kommer också att utveckla en ny organisation för karriärvägledning och arbetsförmedling vid universitetet.

Annonser