Disciplinärenden

Högskoleverket har publicerat sin sammanställning av disciplinärenden vid universitet och högskolor år 2006. Det handlar om avstängningar för plagiering eller annan typ av fusk vid tentamen. HSV skriver att fusket ökat med 9 %. Detta tas upp i bland annat Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning. Så här ser utvecklingen under 2000-talet ut för Stockholms universitet. Siffrorna i de båda mittkolumnerna avser antalet avstängda studenter, för plagiering (P) och för annat fusk (F). I regel är avstängningen 2 månader. Varning (V) tillämpas bara om det finns förmildrande omständigheter.

År        P    F    V
2000      5    4    2
2001      5    3    1
2002      7    2    1
2003      3    1    1
2004      16   6    2
2005      12   11   1
2006      8    6    1
VT 07     3    4    1

Vid Stockholms universitet skedde alltså en markant ökning 2004-2005, förmodligen åtminstone delvis sammanhängande med att kontrollen skärpts. Förra året sjönk antalet avstängningar. När ökningen inträffade intensifierade vi informationen om att plagiering är förbjudet och leder till avstängning. Det är viktigt att vara väldigt tydlig med detta. Flera nya studenter tror att det är ok att kopiera textavsnitt från varandra eller från källor på Internet. Det är det inte. Lyckligtvis är fusket inte en utbredd företeelse. Antalet avstängda studenter utgör mindre än en promille av det totala antalet, omkring 39000.

Annonser