Juridiska fakulteten 100 år

Juridiska fakulteten fyller 100 år. Det firas bland annat med stor bankett i Stadshuset idag. Juridik är ett av våra stora utbildnings- och forskningsområden. Det är den mest sökta av våra utbildningar och tre områden inom juridiken tillhör universitetets ledande forskningsområden, nämligen kommersiell rätt, immateriell rätt och rättsinformatik. Juridiska fakulteten tillkom som ett utåtriktat alternativ till den akademiska kulturen vid dåtidens universitet. Det var i linje med den öppna och moderna inriktning som präglade Stockholms högskola och som fortfarande kännetecknar vårt universitet.

Annonser