HSVs ämnesutvärderingar

Högskoleverket offentliggör idag en sammanställning av de gångna sex årens samlade utvärderingar. Det representerar en hel utvärderingscykel och är naturligtvis mycket intressant läsning. På DN Debatt fokuseras som vanligt på det negativa: Var tionde utbildning på högskolan underkänd lyder rubriken. Läser man rapporten får man en betydligt mer positiv bild, inte minst när det gäller universiteten: Generellt sett får de större universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå positiv kritik för sina utbildningsmiljöer med ett brett utbildningsutbud och kompetenta lärare skriver HSV i pressmeddelandet.

Högskoleverkets ämnesutvärderingar har utan tvekan gjort stor nytta. De innehåller omfattande information om styrkor och svagheter inom utbildningen i olika ämnen vid lärosätena. Jag är dock besviken på att Högskoleverket inte velat lyfta fram dessa skillnader tydligare. När det gäller de så kallade tematiska utvärderingarna har HSV inga problem med att utse segrare och dela ut priser, men icke så när det gäller ämnesutvärderingarna. Här går man i stället som katten kring het gröt och har mängder med reservationer till de studenter som till äventyrs skulle vilja konsultera HSVs ämnesutvärderingar inför val av lärosäte.

Nåväl, informationen finns att hämta i rapporten och på HSVs hemsidor och det är naturligtvis med stor glädje som jag konstaterar att Stockholms universitet, trots att det utsatts för ett stort antal utvärderingar (närmare 70 enligt rapporten), endast fått en utbildning kritiserad (siffrorna finns i HSVs pressmeddelande). Speciellt roligt är det att Stockholms universitet får beröm för 24 särskilt bra utbildningar: Astronomi, biologi, datalogi, datavetenskap, data- och systemvetenskap, filmvetenskap, teater- och dansvetenskap, fysik, geovetenskap, historia, informatik, kemi, kulturgeografi, finska, latin, litteraturvetenskap, meteorologi, nationalekonomi, nederländska, praktisk och teoretisk filosofi, spanska, statistik, statsvetenskap, svenska/nordiska språk. Det är mer än dubbelt så många som vid något annat lärosäte.

Annonser