Kårvalet

Kårvalet är klart. Nu väntar långa förhandlingar innan det 30 maj står klart vilka som blir ordförande och vice ordförande. Det är viktiga personer vid universitetet. De deltar i beredande och beslutande organ och jag träffar dem i stort sett varje vecka. Vi är angelägna om att hålla nära och goda kontakter med studenterna och för universitetsledningen sker det naturligtvis framförallt genom studentkårens ledning. Det är lite synd att valdeltagandet är så lågt, 11 %, eller också är det inte lågt? Det är ju inte riktigt jämförbart med ett riksdagsval. Det betyder i alla fall mycket för studenterna vem som ska företräda dem påföljande läsår.

Annonser