Rankning av universitet och högskolor

Jag har tidigare efterlyst en tydligare rankning av universitets- och högskolors grundutbildning i olika ämnen. Den finns implicit i Högskoleverkets utmärkta ämnesutvärderingar men universitetskansler Sigbrit Franke har hela tiden sagt nej till rankning. I ett PM 070316 till utbildningsdepartementet om hur resurstilldelningen i grundutbildningen ska kunna kvalitetsrelateras skriver HSV att det skulle kunna göras utifrån HSVs ämnes- och programutvärderingar och att ”av många skäl kan det kanske vara det mest rimliga sättet att fördela resurser”. Jag håller med. Dessutom, om utvärderingarna är den mest rimliga basen för statsmakternas resursfördelning så borde de väl också vara värdefull information för studenternas lärosätesval. Utbildningsministern är uppenbarligen av samma åsikt. Han efterlyser i intervju med TT en tydligare rankning baserad på HSVs utvärderingar. Vi får se om tillträdande universitetskansler Anders Flodström håller med ministern eller med sin företrädare.

Annonser