Ny forskningsberedning

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning, den referensgrupp som forskningsministern använder i forskningspolitiska frågor. Tidigare forskningsberedningar förefaller inte ha haft något stort inflytande över forskningspolitiken. Vi får väl se hur det går med denna. Den måste rimligen få ett visst inflytande över utformningen av den forskningsproposition som enligt planerna ska läggas fram i september 2008. Det gäller bland annat att trycka på när det gäller målet att 1% av BNP ska avsättas till forskning. Jag har idag träffat ett antal rektorskolleger i samband med Arbetsgivarverkets årsmöte. Det förekom en del syrliga kommentarer över att regeringen utsett forskningsberedningen utan att ta in förslag på ledamöter från de som ska utföra det mesta av forskningen, dvs universiteten. Jag har i alla fall stort förtroende för de ledamöter som jag känner närmare.

Annonser