Ministerbesök

Lars Leijonborg har idag besökt Stockholms universitet. Vi har bland annat talat om universitetets starka forskningsmiljöer och det fina betyg vi fått i Högskoleverkets sammanfattning av sex års utvärderingar av grundutbildningen. Leijonborg fick höra en del om SULCIS och SUCLIM, våra Linnécentra för integrationsstudier respektive klimatforskning. Naturligtvis talade vi även om lärarutbildningen. Regeringen anslog igår 12 miljoner kronor till arbetet med integreringen av lärarutbildningen i Stockholms universitet. Det är ett mycket omfattande arbete som pågår för fullt med ett stort antal personer inblandade vid Lärarhögskolan och Stockholms universitet. Det är glädjande att vi nu får extra pengar som ett erkännande av och stöd till detta viktiga arbete.

Annonser