Högskoleverkets roll

Vår nye universitetskansler Anders Flodström skriver i HSVs eget nyhetsblad att han tycker att HSV ska fördela resurser till utbildningen, att HSV också bör utvärdera forskningen och att de som nu ansvarar för forskningens kvalitet (dvs forskningsråden) är bra på att bedöma enskilda projekt men oförmögna att bedöma forskningsmiljön och helheten. Detta kan jag inte hålla med om. Vetenskapsrådet och dess föregångare har långt innan HSV började med sina ämnesutvärderingar av utbildning sysslat med årliga och omfattande ämnesutvärderingar av forskning. Högskoleverket vill uppenbarligen ta över både utvärderingen av och resursfördelningen till universitet och högskolor. Jag tycker HSV ska fortsätta med sina utvärderingar av utbildningen, Vetenskapsrådet med sina utvärderingar av forskningen, och utbildningsdepartementet (eller något fristående organ som resursutredningen väntas föreslå) med sin resursfördelning till lärosätena, gärna baserad på HSVs och Vetenskapsrådets utvärderingar. Vad säger Vetenskapsrådet? HSV för just nu en kampanj för att flytta fram sina positioner, men Vetenskapsrådet är helt tyst.

Annonser