Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har idag haft sitt sista sammanträde för terminen, samtidigt det första sammanträdet med den nya styrelsen. Till detta sammanträde har vi tagit fram jämförelsematerial med andra universitet, baserat på Högskoleverkets siffror och även gjort en ekonomisk långtidsprognos. Jämförelsematerialet visar bland annat att vi har en relativt låg genomströmning, sannolikt beroende på att vi har en stor andel fristående kurser där genomströmningen generellt är låg. Samtidigt visar Högskoleverkets utvärderingar att utbildningen vid Stockholms universitet allmänt är av hög kvalitet. Den ekonomiska långtidsprognosen visar på en stabil ekonomisk utveckling med ett visst utrymme för nya satsningar. En osäkerhetsfaktor är dock lönekostnadsutvecklingen. En annan osäkerhetsfaktor är höjningen av fakultetsanslagen. Om regeringen verkligen uppfyller målet att 1 % av BNP ska gå till forskning kan det ekonomiska utrymmet för nysatsningar bli större. Universitetsstyrelsen har också tagit kompletterande beslut angående institutionsstrukturen efter årsskiftet då vi tar över lärarutbildningen. Vi återkommer före sommaren med mer utförlig information kring arbetet med organisation och planering av lärarutbildningen.

Annonser