Sommarkurser

Antalet sökande till våra sommarkurser har ökat med 51%. På högskolorna i västra Sverige har antalet sökande i stället sjunkit meddelar Göteborgsposten. Ökningen hos oss kan åtminstone delvis sammanhänga med att utbudet ökat. Söktrycket har också stigit till våra utbildningar i höst. Göteborgsposten skriver också att det är en myt att akademiker har svårt att få jobb och att det i själva verket är lättare att få anställning med en akademisk utbildning. Det är trevligt med positiva nyheter.

Annonser