Civilekonomexamen

Rätt att utfärda den nya civilekonomexamen får bara sex större universitet meddelar Högskoleverket. Sjutton andra universitet och högskolor som sökt examensrätt får nej. Erik Åsbrink som lett Högskoleverkets utvärderingsgrupp för prövning av examensrätten skriver idag om detta på DN Debatt. Den fackliga organisationen Civilekonomerna genomdrev förra året i riksdagen att civilekonomutbildningen skulle bli en yrkesutbildning som leder till en yrkesexamen, civilekonomexamen, trots att inget universitet ville ha denna nya ordning. Universiteten ville istället att ekonomutbildningarna skulle anpassas till det internationella Bolognasystemet, med en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Sådana ekonomutbildningar kommer också att finnas vid flera universitet, vid sidan av den fyraåriga civilekonomutbildningen. Handelshögskolan och Uppsala universitet kommer inte att erbjuda civilekonomutbildning med civilekonomexamen. Det förefaller dock möjligt att kunna kalla sig civilekonom även om man saknar civilekonomexamen. Vilken röra. Så går det när politiska beslut ska drivas fram i stor hast. En intressant aspekt på Högskoleverkets beslut är att så många fått nej. Bland annat ställs höga krav på lärarnas formella kompetens. Det tyder på att det kan bli svårt för många högskolor att få examensrätt i olika masterutbildningar.

Annonser