Finansieringsfrågor

Det är sommar och jag ägnar mig åt att botanisera mm i Stockholms skärgård. Men jag tittar också på tidningarnas, utbildningsdepartementets, Högskoleverkets och Vetenskapsrådets nyhetssidor, och funderar över om det ska bli någon debatt om högre utbildning och forskning nästa vecka i Almedalen. Skolminister Jan Björklund har varit väldigt aktiv under våren. Utbildningsminister Lars Leijonborg har legat lågt och hänvisat till pågående utredningar och nästa års forskningsproposition. Samtidigt rapporterar Högskoleverket och Vetenskapsrådet hur resurserna till högre utbildning och forskning har stagnerat, samtidigt som BNP hela tiden stiger. Systemet med ett takbelopp för grundutbildningen medför att lärosätena betalar tillbaka pengar som riksdagen faktiskt anslagit till högre utbildning och som i hög grad skulle behövas för att höja kvaliteten i utbildningen. Forskningsfinansieringens del av BNP minskar. En ny rapport från Vetenskapsrådet visar att resurserna till de flesta vetenskapsområden, medicin undantaget, har minskat. Utbildningsministern med ansvar för högre utbildning och forskning, vem det än blir när partiledarskiftet är överstökat i höst, måste omedelbart ta itu med dessa frågor.

Annonser