Kosmologi

Min sommarlektyr brukar ofta innehålla någon aktuell populärvetenskaplig bok om kosmologi, astrofysik eller partikelfysik. I år har det inte blivit så, men jag har blivit påmind om ämnet genom det internationella Gruber-priset som tilldelats två forskargrupper för upptäckten att universums expansion är accelererande. Tidigare ansåg man att expansionen, som enligt gängse kosmologi börjat med en big bang, var konstant eller avstannande och att den kanske skulle vändas och resultera i en big crunch. Vad ska man tro om allt detta? Universums accelererande expansion är inte någon framkastad hypotes, den framgår av handfasta mätningar som de båda forskargrupperna gjort av hur fort universums galaxer avlägsnar sig från varandra. De båda grupperna är The High-z Supernova Search Team och The Supernova Cosmology Project Team med representanter från Australien, Chile, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Sverige representeras av Stockholms universitet och professor Ariel Goobar.

Annonser