Lars Nyberg

Lars Nyberg blir vd för TeliaSonera meddelas idag. Det stärker ytterligare våra kontakter med näringslivet. Lars är nämligen ledamot av universitetsstyrelsen sedan 1 maj i år. Jag hoppas på att Lars med sitt stora kontaktnät ska bli till hjälp för oss att öka vår samverkan med samhället och industrin. Lars har också mycket stor utlandserfarenhet. Grattis Lars till utnämningen!

Annonser